VULCAN
ECDL
» Konto
» Inne szkolenia
ECDL PROJEKT

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).

>Więcej o projekcie
Szczegóły procesu rekrutacji

Proces rekrutacji odbywa się w trzech etapach:

  1. zgłoszenie na szkolenie,
  2. zakwalifikowanie,
  3. uczestnictwo.

1. Zgłoszenie na szkolenie

Ważne!
Zgłoszenie na szkolenie jest jednoznaczne z tym, że osoba deklaruje uczestnictwo we wszystkich siedmiu grupach tematycznych szkoleń (łącznie 127 h dydaktycznych) oraz przystąpienie do siedmiu egzaminów.
Nie ma możliwości zgłaszania się na pojedyńcze szkolenia.
 
Zgłoszenia na szkolenie można dokonać na dwa sposoby:

ON-LINE - poprzez rejestrację w internetowej bazie szkoleń firmy VULCAN, a następnie wypełnienie udostępnionego na stronie projektu formularza zgłoszenia na szkolenie.

Rejestracja w bazie szkoleń służy do utworzenia osobistego konta, niezbędnego do logowania się do bazy i zgłaszania na wybrane szkolenia. Po zdefiniowaniu danych wymaganych do logowania (login - PESEL i hasło) będziecie Państwo poproszeni także o podanie swoich danych adresowych.

Ważne!

Należy pamiętać, że rejestracja nie jest jednoznaczna ze zgłoszeniem się na szkolenie. Aby zgłosić się na szkolenie, należy zalogować się w internetowej bazie szkoleń (posługując się numerem PESEL i zdefiniowanym na etapie rejestracji hasłem), a następnie wypełnić formularz zgłoszenia na szkolenie.


Aby dowiedzieć się szczegółowo jak dokonać rejestracji, zalogować się i zgłosić na szkolenie on-line, wystarczy kliknąć znajdujący się w menu bocznym baner Jak zgłosić się na szkolenie.
 
DROGĄ TRADYCYJNĄ - poprzez formularz zgłoszenia na szkolenie wydrukowany ze strony internetowej projektu  (Dokumenty do pobrania), wypełniony, podpisany i wysłany do biura projektu:
faksem pod numer: 081 534 61 84,
pocztą na adres:  VULCAN sp. z o. o. Oddział Lublin,
ul. Olszewskiego 5, 20-481 Lublin,
e-mailem (zeskanowany dokument w załączniku) na adres: ecdl-projektlubelski@vulcan.edu.pl.

Państwa zgłoszenie, dokonane on-line lub drogą tradycyjną, zostanie ocenione przez organizatora szkoleń pod kątem spełnienia warunków uczestnictwa w szkoleniach określonych w regulaminie szkoleń.
Informację o zakwalifikowaniu, wraz z propozycją terminu i miejsca szkolenia, otrzymacie Państwo od nas telefonicznie lub poprzez e-mail.

2. Zakwalifikowanie

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na szkolenie należy pobrać, wypełnić i opatrzyć niezbędnymi podpisami wymagane dokumenty: „Deklarację uczestnictwa w projekcie”, „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” i „Zaświadczenie o zatrudnieniu”, a następnie niezwłocznie przesłać je faksem pod numer: 081 534 61 84 lub e-mailem (zeskanowane dokumenty w załączniku) na adres: ecdl-projektlubelski@vulcan.edu.pl. Oryginały należy przekazać trenerowi w pierwszym dniu szkolenia lub odesłać pocztą na adres Biura Projektu: VULCAN sp. z o. o. Oddział Lublin, ul. Olszewskiego 5, 20-481 Lublin, z dopiskiem „ECDL kluczem do sukcesu współczesnego nauczyciela”.

Ważne!

Poprawne wypełnienie ww. dokumentów jest warunkiem uczestnictwa w projekcie. Tylko w pełni poprawnie wypełnione dokumenty będą brane pod uwagę.


Wymagane dokumenty należy pobrać ze strony projektu.
Szczegóły dotyczące przekazania dokumentów organizatorowi znajdziecie Państwo w regulaminie szkoleń.

3. Uczestnictwo

Po przesłaniu wyżej wymienionych dokumentów otrzymacie Państwo od organizatora szkoleń informację o nadaniu Państwu statusu uczestnika projektu.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami uzyskania statusu uczestnika projektu, określonymi w regulaminie szkoleń.

DATA AKTUALIZACJI: 2010-05-27
box
» Na Górę
» Start
» Drukuj
:: © VULCAN sp. z o.o. ::
UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl