VULCAN
ECDL
» Konto
» Inne szkolenia
ECDL PROJEKT

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).

>Więcej o projekcie
Dokumenty do pobrania

Osoby, które  po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, otrzymają od organizatora potwierdzenie telefonicznie lub poprzez e-mail, powinny pobrać, wydrukować, wypełnić (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie) i opatrzyć stosownymi podpisami następujące dokumenty uczestnika projektu:

  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu.

Szablony powyżej wymienionych dokumentów można pobrać klikając odnośniki umieszczone poniżej (lista dokumentów do pobrania).

Komplet tych dokumentów należy przekazać trenerowi podczas pierwszego dnia szkolenia, przed rozpoczęciem zajęć.

Dostarczenie oryginałów tych dokumentów jest warunkiem uzyskania statusu uczestnika projektu.

 
Lista dokumentów do pobrania:
 
 
DATA AKTUALIZACJI: 2011-04-21
box
» Na Górę
» Start
» Drukuj
:: © VULCAN sp. z o.o. ::
UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl