Rekrutacja
Zgodnie z założeniami projektu, adresatami szkoleń są nauczyciele, którzy chcą zdobyć kompetencje określone w Europejskim Certyfikacie Umiejętności Komputerowych  i potwierdzić je zdobyciem odpowiedniego certyfikatu (ECDL).
 
Warunkiem uczestnictwa jest:
Prosimy o zapoznanie się z określonymi w regulaminie szkoleń warunkami uczestnictwa w projekcie.
 
Ważne!

Zgłoszenie na szkolenie jest jednoznaczne z tym, że osoba deklaruje uczestnictwo we wszystkich siedmiu obszarach tematycznych szkoleń (łącznie 127 h dydaktycznych) oraz przystąpienie do siedmiu egzaminów. Nie ma możliwości zgłaszania się na pojedyńcze szkolenia.

DATA AKTUALIZACJI: 2010-05-11