VULCAN
ECDL
» Konto
» Inne szkolenia
ECDL PROJEKT

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).

>Więcej o projekcie
Efekty szkoleń
W szczególności po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
  • znał podstawowe założenia i pojęcia technologii informacyjnej i komunikacyjnej wraz z ich praktycznym zastosowaniem;
  • sprawnie korzystał z funkcji systemu operacyjnego i jego narzędzi użytkowych;
  • potrafił zgodnie z zasadami przygotować i wydrukować wszelkiego rodzaju dokumenty tekstowe;
  • potrafił wykonywać obliczenia z wykorzystaniem funkcji i formuł arkusza kalkulacyjnego oraz prezentować je na wykresach;
  • potrafił tworzyć bazy danych i zarządzać umieszczonymi w nich informacjami oraz umiejętnie wyszukiwać, filtrować i drukować te dane;
  • potrafił sprawnie tworzyć efektowne prezentację multimedialne, z zastosowaniem efektów animacyjnych;
  • potrafił posługiwać się narzędziami do pozyskiwania i przetwarzania informacji dostępnych w sieci Internet;
  • znał zasady działania i potrafił komunikować się z innymi użytkownikami sieci z wykorzystaniem poczty elektronicznej i innych metod komunikacji.
W ramach projektu umożliwimy wszystkim uczestnikom szkoleń bezpłatny udział w 7 egzaminach ECDL, potwierdzających uzyskane na poszczegółnych kursach umiejętności.
 
Fakt zdania kolejnych egzaminów jest odnotowywany przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Po zdaniu wszystkich siedmiu egzaminów, Karta jest wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (Certyfikat ECDL).
Uczestnicy projektu są zobowiązani zdać wszystkie siedem egzaminów najpóźniej do 31 grudnia 2011 r.

Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.

DATA AKTUALIZACJI: 2010-03-23
Pozostałe informacje
» Szkolenia w projekcie
» Efekty szkoleń
» Terminy
box
» Na Górę
» Start
» Drukuj
:: © VULCAN sp. z o.o. ::
UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl